Komisja Stopni Instruktorskich


Skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Puławy
  • hm. Ilona Bachanek –  przewodnicząca KSI
  • hm. Katarzyna Dobosz 
  • phm. Katarzyna Rodzoch
  • phm. Grzegorz Zieliński – sekretarz KSI
 
Kontakt:
ksi.pulawy@zhp.net.pl
 
Terminy spotkań KSI w roku 2018 (terminy mogą ulec zmianie np. na wniosek min. 3 osób zainteresowanych):
  • 11.02.2018
  • 11.03.2018
  • 08.04.2018
  • 13.05.2018
  • 10.06.2018

Dokumenty do pobrania: