Komisja Stopni Instruktorskich


Skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Puławy
  • hm. Ilona Bachanek –  przewodnicząca KSI
  • hm. Katarzyna Dobosz 
  • phm. Katarzyna Rodzoch
Kontakt:
ksi.pulawy@zhp.net.pl
 
Terminy spotkań KSI w roku 2017 (terminy mogą ulec zmianie np. na wniosek min. 3 osób zainteresowanych)
  • 08.10.2017
  • 5.11.2017
  • 3.12.2017

Dokumenty do pobrania: