Komisja Stopni Instruktorskich


Skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Puławy:
 • hm. Ilona Bachanek –  przewodnicząca KSI
 • hm. Katarzyna Dobosz  – zastępczyni przewodniczącej KSI
 • phm. Katarzyna Rodzoch
 • phm. Grzegorz Zieliński – sekretarz KSI
 
Kontakt:
ksi.pulawy@zhp.net.pl
 
 
Terminy spotkań KSI w roku 2018 (terminy mogą ulec zmianie np. na wniosek min. 3 osób zainteresowanych):
 • 11.02.2018
 • 11.03.2018
 • 08.04.2018
 • 13.05.2018
 • 3.06.2018
 • 17.06.2018
 • 25.06.2018

 

Dokumenty do pobrania:

 

Informacje dodatkowe:

Instruktorzy Hufca Puławy spełniający wymagania opiekuna próby na stopień przewodnika:

 • hm. Ilona Bachanek – ilona.bachanek@zhp.net.pl
 • hm. Katarzyna Dobosz – ktrzn.dobosz@gmail.com
 • hm. Michał Dymek – michal.dymek@zhp.net.pl
 • phm. Joanna Godziszewska – joanna.godziszewska@zhp.net.pl
 • phm. Karol Gudek – karol.gudek@gmail.com
 • phm. Olga Junkuszew – olga.junkuszew@zhp.net.pl
 • phm. Diana Madejska-Chuchała – diana.madejska@gmail.com
 • phm. Wojciech Miazga – wojciechmiazga95@gmail.com
 • phm. Katarzyna Rodzoch – katarzynarodzoch@gmail.com
 • phm. Piotr Rodzoch – piotrrodzoch@gmail.com
 • phm. Michał Stępień – stepelwst@wp.pl
 • phm. Kamil Zdunek – zd.kamil@gmail.com
 • phm. Grzegorz Zieliński – g.zielinski@zhp.net.pl

Instruktorzy Hufca Puławy spełniający wymagania opiekuna próby na stopień podharcmistrza:

 • hm. Ilona Bachanek – ilona.bachanek@zhp.net.pl
 • hm. Katarzyna Dobosz – ktrzn.dobosz@gmail.com
 • hm. Michał Dymek – michal.dymek@zhp.net.pl
 • phm. Diana Madejska-Chuchała – diana.madejska@gmail.com

Instruktorzy Hufca Puławy spełniający wymagania opiekuna próby na stopień harcmistrza:

 • hm. Ilona Bachanek – ilona.bachanek@zhp.net.pl
 • hm. Katarzyna Dobosz – ktrzn.dobosz@gmail.com
 • hm. Michał Dymek – michal.dymek@zhp.net.pl