Komisja Stopni Instruktorskich


Skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Puławy:
 • hm. Ilona Bachanek –  przewodnicząca KSI
 • hm. Katarzyna Dobosz  – zastępczyni przewodniczącej KSI
 • phm. Katarzyna Rodzoch
 • phm. Grzegorz Zieliński – sekretarz KSI
 Kontakt:
ksi.pulawy@zhp.net.pl
Terminy spotkań KSI w roku 2018 i 2019 (terminy mogą ulec zmianie np. na wniosek min. 3 osób zainteresowanych):
 • 24.02.2019
 • 31.03.2019
 • 26.05.2019
 • 16.06.2019
 Instruktorzy Hufca Puławy spełniający wymagania opiekuna próby na stopień przewodnika:
 • hm. Ilona Bachanek – ilona.bachanek@zhp.net.pl
 • hm. Katarzyna Dobosz – ktrzn.dobosz@gmail.com
 • hm. Michał Dymek – michal.dymek@zhp.net.pl
 • hm. Diana Madejska-Chuchała – diana.madejska@gmail.com
 • phm. Joanna Godziszewska – joanna.godziszewska@zhp.net.pl
 • phm. Karol Gudek – karol.gudek@gmail.com
 • phm. Olga Junkuszew – olga.junkuszew@zhp.net.pl
 • phm. Wojciech Miazga – wojciech.miazga@zhp.net.pl
 • phm. Katarzyna Rodzoch – katarzynarodzoch@gmail.com
 • phm. Piotr Rodzoch – piotrrodzoch@gmail.com
 • phm. Michał Stępień – stepelwst@wp.pl
 • phm. Kamil Zdunek – kamil.zdunek@zhp.net.pl
 • phm. Grzegorz Zieliński – g.zielinski@zhp.net.pl

Instruktorzy Hufca Puławy spełniający wymagania opiekuna próby na stopień podharcmistrza:

 • phm. Joanna Godziszewska – joanna.godziszewska@zhp.net.pl
 • hm. Ilona Bachanek – ilona.bachanek@zhp.net.pl
 • hm. Katarzyna Dobosz – ktrzn.dobosz@gmail.com
 • hm. Michał Dymek – michal.dymek@zhp.net.pl
 • hm. Diana Madejska-Chuchała – diana.madejska@gmail.com

Instruktorzy Hufca Puławy spełniający wymagania opiekuna próby na stopień harcmistrza:

 • hm. Ilona Bachanek – ilona.bachanek@zhp.net.pl
 • hm. Katarzyna Dobosz – ktrzn.dobosz@gmail.com
 • hm. Michał Dymek – michal.dymek@zhp.net.pl
 • hm. Diana Madejska-Chuchała – diana.madejska@gmail.com