Wpłaty za obóz oraz informator


Obóz za pasem! Prosimy wszystkich o uregulowanie wpłat za wyjazd. Dodatkowo zapraszamy wszystkich o odebranie informatora obozowego w wersji papierowej.

Wersja cyfrowa: goo.gl/I9gXty

Można dokonać przelewu za obóz tytułem:
DSCZ – HAL 2017 Puławy – Imię i nazwisko uczestnika

na konto:
07 1160 2202 0000 0002 3489 0737 
Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 7
20-078 Lublin