Konferencja strategiczna


W grudniu w naszej organizacji odbędzie się Zjazd Zwykły, który nie tylko wybierze władze naczelne ZHP, ale również zatwierdzi strategię rozwoju. Przyjmie kierunek, w którym organizacja będzie zmierzać w latach 2018-2025. Strategia to dokument, który pokazuje w jakim kierunku organizacja chce się rozwijać, jakie cele chce realizować. Pisanie strategii – to dokonywanie wyborów dotyczących rozwoju organizacji. Dlatego zostań współautorem Strategii rozwoju ZHP!

Zespół ds. Strategii ZHP zaprasza do współtworzenia dokumentu strategicznego, jaki określi wizję ZHP w roku 2025 oraz służące jej realizacji cele strategiczne na lata 2018- 2025.

Więcej na temat Konferencji znajdziecie TUTAJ