Zjazd Zwykły Hufca ZHP PuławyZa nami Zjazd Zwykły Hufca, podczas którego podsumowano mijającą kadencję, a także wybrano nową Komenda Hufca oraz Komisję Rewizyjną.

Skład Komendy Hufca:
pwd. Magdalena Białota – komendantka
phm. Karol Gudek – z-ca komendantki ds. organizacyjnych
pwd. Róża Słowikowska – skarbniczka
hm. Joanna Godziszewska – członkini komendy hufca ds. programu
pwd. Julia Ejsmont – członkini komendy hufca ds. pracy z kadrą
pwd. Elżbieta Serewiś – członkini komendy hufca ds. wizerunku.

Skład Komisji Rewizyjnej:

hm. Wojciech Miazga – przewodniczący
phm. Katarzyna Rodzoch – z-ca przewodnicząca
pwd. Katarzyna Olszak – sekretarz.