Uchwały


Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 2/DSCZ/2015 z dnia 14 listopada 2015 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Zlotu Betlejemskiego Światła Pokoju

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 3/DSCZ/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Harcerskiej Akcji Letniej – Orzechowo 2016

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 2/DSCZ/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Rajdu Harcerskiego Tabaluga

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 1/DSCZ/2016 z dnia 6 lutego 2016 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Festiwalu Dnia Myśli Braterskiej

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 1/DSCZ/2015 z dnia 17 października 2015 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Biwaku Harcerskiego

Uchwała nr 1/2017 Komendy Hufca ZHP Puławy z dnia 11.11.2017 r.
w sprawie ustanowienia Funduszu Instruktorskiego

Uchwała nr 2/2017 Komendy Hufca ZHP Puławy
z dnia 11 listopada 2017 r.
w sprawie uzupełnienie stanu osobowego Komendy Hufca ZHP Puławy

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Puławy
nr 1/DSCZ/11/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla XXXII Rajdu Andrzejkowego

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Puławy
nr 1/DSCZ/01/2019 z dnia 5 stycznia 2019 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Półkolonii Zuchowych

Uchwała Komendy Hufca ZHP Puławy

Nr 1/2016 z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany siedziby Hufca ZHP Puławy

Uchwała Komendy Hufca ZHP Puławy

Nr1/2019 z dnia 27 lipca 2019 r.

w sprawie likwidacji bazy harcerskiej Hufca ZHP Puławy w miejscowości Zapadłe

Uchwała Komendy Hufca ZHP Puławy

Nr 1/2018 z dnia 22 luty 2018r.

w sprawie zasad korzystania z chust reprezentacyjnych Hufca ZHP Puławy

Uchwała Komendy Hufca ZHP Puławy

Nr 2/2019 z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Puławy