Podstawowe jednostki organizacyjne


Przy hufcu ZHP Puławy działają obecnie następujące jednostki:

Kręgi Instruktorskie:

Krąg Instruktorski “Pogoń”
przewodniczący: hm. Stanisław Jędrych

Krąg Instruktorski “Czart”
przewodniczący: phm. Bartosz Grzeszczyk HO

 

Gromady Zuchowe:

26 Gromada Zuchowa “Bajkowy Las”

Przy hufcu działają drużyny harcerskie posiadające piony zuchowe:

2 Drużyna Harcerska “Saratoga” im. Tadeusza Kościuszki

16 Puławska Drużyna Harcerska “Orion”

 

Drużyny harcerskie:

2 Drużyna Harcerska “Saratoga” im. T. Kościuszki

3 Puławska Drużyna Harcerska “Młode Wilki”

16 Puławska Drużyna Harcerska “Orion”

21 Drużyna Harcerska “Astra” im. Mikołaja Kopernika

24 Puławska Drużyna Harcerska “Świt”

32 Puławska Drużyna Harcerska “Sekwoja”

48 Drużyna Harcerek im. Joanny D’arc

 

Drużyny Starszoharcerskie:

4 Drużyna Starszoharcerska “Wilki”

12 Drużyna Starszoharcerska im. Zawiszy Czarnego

13 Specjalnościowa Drużyna Starszoharcerska “RezerVa”

113 Specjalnościowa Drużyna Harcerska

 

Drużyny Wędrownicze:

4 Drużyna Starszoharcerska “Wilki”

6 Puławska Drużyna Wędrownicza “Bukowina”

10 Puławska Drużyna Wędrownicza „Glaucus”

 

Drużyny Wielopoziomowe:

15 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Wiślane Perły”

 

Drużyny Nieprzetartego Szlaku:

1 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku “Bobry”