Podstawowe jednostki organizacyjne


Przy hufcu ZHP Puławy działają obecnie następujące jednostki:

Kręgi Instruktorskie:

Krąg Instruktorski “Pogoń”
przewodniczący: hm. Stanisław Jędrych

Krąg Instruktorski “Czart”
przewodniczący: phm. Bartosz Grzeszczyk HO

 

Gromady Zuchowe:

26 Gromada Zuchowa “Bajkowy Las”

 

Drużyny harcerskie:

2 Drużyna Harcerska “Saratoga” im. T. Kościuszki

3 Puławska Drużyna Harcerska “Młode Wilki”

21 Drużyna Harcerska “Astra” im. Mikołaja Kopernika

24 Puławska Drużyna Harcerska “Świt”

32 Puławska Drużyna Harcerska “Sekwoja”

48 Drużyna Harcerek im. Joanny D’arc

 

Drużyny Starszoharcerskie:

4 Drużyna Starszoharcerska “Wilki”

12 Drużyna Starszoharcerska im. Zawiszy Czarnego

13 Specjalnościowa Drużyna Starszoharcerska “RezerVa”

113 Specjalnościowa Drużyna Harcerska

 

Drużyny Wędrownicze:

4 Drużyna Starszoharcerska “Wilki”

6 Puławska Drużyna Wędrownicza “Bukowina”

10 Puławska Drużyna Wędrownicza „Glaucus”

 

Drużyny Wielopoziomowe:

15 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Wiślane Perły”

 

Drużyny Nieprzetartego Szlaku:

1 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku “Bobry”