2. konkurs Kampanii Bohater zakończony!

12 DShW dniu 23 kwietnia 2016 roku, podczas Rajdu Harcerskiego TABALUGA , został rozstrzygnięty II konkurs związany z Kampanią Bohater. Hasłem konkursu były słowa “Towalski – Puławy”. Zadanie polegało na wykonaniu dowolnej rzecz (np. plakatu, filmu czy gry) bądź zorganizowaniu przedsięwzięcia o tym tytule.

Miło nam ogłosić, że zwycięzcami konkursu jest 12 DSh!

Zwycięzcom bardzo gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym konkursie!


Uwaga!

W związku z obchodami dnia Św. Jerzego- patrona skautów w dniu 23 kwietnia Biuro Hufca będzie nieczynne.


Zgłoszenia na HAL – Orzechowo 2016

Powróć z nami do Orzechowa! Poznaj pomorze na nowo!

Zapraszamy harcerzy i harcerki do zgłaszania się na tegoroczną Harcerską Akcje Letnią – Orzechowo 2016. Wszystkie informacje znajdują się na broszurze informacyjnej pod tym linkiem.

Ponadto, przekazujemy istotne daty związane z zapisami na obóz:

  • Do 15 maja 2016 należy pobrać kartę kwalifikacyjną co wiąże się z wpisaniem na listę i uiszczeniem zaliczki wysokości 50zł.
  • Do 15 czerwca 2016 należy wpłacić całość kwoty za uczestnictwo w obozie.

Prosimy o pamiętanie o tych terminach.

 


Weź udział w spływie kajakowym

44549-O484IN

Chcesz spędzić aktywnie dzień? Poznać piękne okolice rzeki Wieprz? Spróbować swoich sił w kajakarstwie?

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku starszoharcerskim i wędrowniczym (13 lat i powyżej) na 3 godzinny spływ rzeką Wieprz w dniu 15 maja 2016r. (niedziela).

Zapewniamy:
- transport z Puław na miejsce spływu i z powrotem
- sprzęt i opiekę ratownika WOPR
- ognisko po zakończonym spływie
- świetną zabawę!

Szacowana cena to ok. 45 zł od osoby (cena może ulec zmianie ze względu na ilość chętnych).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: ola.szymanska98@gmail.com 


Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży

11247965_1017184854986336_4696253540205169026_o-2-850x468

Jak podaje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadzone zmiany mają służyć poprawie jakości i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym weszła w życie 1 kwietnia b.r., natomiast  przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązują od 6 kwietnia b.r.

 

W skrócie to co najistotniejsze dla kierowników i wychowawców wypoczynków:

- jeśli organizujecie biwak lub wyjazd dla dzieci i młodzieży, który trwa dłużej niż 2 dni jest to już forma wypoczynku, którą        musicie zgłosić do kuratorium
- organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w postaci: papierowej, która jest            wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego (pomimo tego, musi wysłać również wypełniony formularz elektroniczny,    który jednak nie wymaga już uwierzytelnienia) lub uwierzytelnionego formularza elektronicznego

- wypoczynek trzeba zgłosić od 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek (w roku szkolnym                    2015/2016 jest to 1 maja b.r.), ale nie później niż:

  • 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku 
  • 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii lub wypoczynku za granicą

- w przypadku organizacji wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku                  organizowanego w szkołach i placówkach, do zgłoszenia organizator ma obowiązek dołączyć:

  • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów
  • kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowe

- w przypadku organizacji wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w       formie biwaku, do zgłoszenia organizator ma obowiązek dołączyć:

  • szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów
  • kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej

- liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20          osób
- w przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba                    uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób
- dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej          pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami
- kierownikiem wypoczynku w przypadku instruktorów ZHP może być tylko pełnoletni instruktor w stopniu co najmniej          podharcmistrza (warunkiem nie jest ukończenie kursu na kierownika wypoczynku)
- wychowawcą wypoczynku w przypadku instruktorów ZHP może być instruktor w stopniu co najmniej przewodnika             (warunkiem nie jest ukończenie kursu na wychowawcę wypoczynku)
- obowiązki kierownika oraz wychowawcy wypoczynku określa art. 5 rozporządzenia
- wzór zgłoszenia wypoczynku, karty wypoczynku, dziennika zajęć, karty kwalifikacyjnej uczestnika znajdują się w               załącznikach do rozporządzenia

Zachęcamy do zapoznania się z całością ustawy i rozporządzenia:

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży


Spotkanie KSSiW w kwietniu

Zapraszamy na najbliższe spotkanie Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych, które odbędzie się 30 kwietnia w budynku Hufca.Wraz ze zgłoszeniem na spotkanie prosimy o dołączenie karty próby z proponowanymi zadaniami. Godziny wizyt będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi.

Kontakt: kssiw.pulawy@gmail.com


Szkolenie z nowej dokumentacji KSI

Zapraszamy potencjalnych opiekunów prób instruktorskich na szkolenie z nowej dokumentacji jaką Komisja Stopni Instruktorskich wprowadziła.

Szkolenie może odbyć się w dwóch poniższych terminach:
17 kwietnia lub 29 maja

Prosimy o zgłoszenia mailowe, chętnych osób do najbliższej środy (13.04) z podaniem preferowanego terminu (można podać również oba). Komisja wybierze ten termin na który zgłosi się większa liczba osób.

hm. Ilona Bachanek
Przewodnicząca KSI Hufca Puławy


Prowadzenie prób podharcmistrzowskich

Miło nam poinformować iż Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich oceniła pozytywnie pracę naszej KSI i nadała nam ponownie uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.  W chwili obecnej czekamy na rozkaz Komendanta Chorągwi, dlatego też osoby chcące zamknąć, bądź otworzyć ten stopień zapraszamy 29 maja ma spotkanie Komisji.

hm. Ilona Bachanek
Przewodnicząca KSI Hufca Puławy


Kadra młodzieżowa HAL 2016

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kadry młodzieżowej podczas Harcerskiej Akcji Letniej – Orzechowo 2016 prosimy o zgłaszanie się do pwd. Grzegorza Zielińskiego w celu uzyskania więcej informacji. Pierwszeństwo do zostania kadrą młodzieżową na obozie ma kadra drużyn najliczniej reprezentowanych na obozie.

Prosimy również o kontakt osoby realizujące stopnie harcerskie i instruktorskie, które chcą wspomóc programowo obozu (m.in. organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów oraz innych form programowych).

Kontakt:
Mail: grze.zielinski@gmail.com
Facebook: fb.com/zielinski.grzegorz


Współtwórz Hufiec – Baza Zadań Hufca Puławy

taskPo raz pierwszy oddajemy w Wasze ręce bazę zadań Hufca Puławy.

Jest to lista, która ułatwi skonstruowanie niemalże każdej próby harcerskiej oraz instruktorskiej. W oparciu o aktualne potrzeby naszego Hufca zainteresowani mogą ułożyć zadania związane z obszarem, w którym chcieliby się doskonalić.

Dzięki temu nie tylko rozwiniecie swoje pasje i zainteresowanie, ale także włączycie się aktywnie w życie naszego Hufca, który również tworzycie.

Aby odwiedzić bazę zadań zapraszamy do zakładki DOKUMENTY > BAZA ZADAŃ.