Nic nie zastąpi zastępów!

Nowy obraz (12)Nie ma harcerstwa bez systemu małych grup! Jak zatem poruszyć i ulepszyć działanie zastępów. Od dziś odpowiedź na to pytanie będzie prosta. Aby usprawnić funkcjonowanie systemu zastępowego w drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wielopoziomowych publikujemy specjalny poradnik – „Nic nie zastąpi zastępów”.

„Nic nie zastąpi zastępów” zostało stworzone z intencją promowania i wspierania funkcjonowania systemu zastępowego poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania: dlaczego ten element metody harcerski jest tak istotny i jak się nim dobrze posługiwać? Jego myślą przewodnią jest zdanie: Bez zastępów nie ma harcerstwa, a bez samodzielnych zbiórek nie ma zastępów!

Do poradnika opracowany został specjalny skrót, aby ułatwić korzystanie z dostępnych treści. Wszystko znajdziecie w Centralnym Banku Pomysłów!

phm. Aleksandra Barwikowska
instruktor Wydziału Komunikacji i Promocji GK ZHP


Ulotki naborowe do odebrania!

Untitled 1Informujemy, że są już dostępne ulotki naborowe! Prosimy zgłaszać zapotrzebowanie do druha Piotra Rodzocha.


TERAZ AFRYKA!

afPowszechna wiedza na temat Afryki w Polsce jest bardzo mała. Wielokrotnie podejmowane różne działania edukacyjne przynoszą wprawdzie pewien skutek, ale jest on daleki od zadawalającego. Tymczasem, jak mówi wielu – Afryka to kontynent XXI wieku!

Stąd pomysł na propozycję programową „Teraz Afryka”. Dziś trafia w wasze ręce!

Nasz projekt ma na celu zmieniać tę rzeczywistość. We współpracy z Fundacją Ekonomiczną Polska – Afryka Wschodnia opracowaliśmy materiały (propozycje programową, mapy, krótkie filmiki itp.), które pomogą zrozumieć i pokażą życie na sąsiadującym z naszym kontynencie.
W propozycji programowej znajdziecie wiele pomysłów na realizację tematów dotyczących Czarnego Lądu. W zależności od metodyki i wieku będą do nich min. należały:
- zróżnicowany kontynent wielu ludów, kultur, państw,
- największe królestwo zwierząt na Ziemi,
- szkoła i czas wolny młodego skauta w Afryce,
- rytm, śpiew, taniec – tym żyje Afryka,
- rośliny – podstawa posiłków w Afryce,
- ważne momenty w życiu Afrykańczyka,
- granice od linijki – jaka była historia Afryki?,
- ekonomia w Afryce – innowacyjność z potrzeby,
- afrykańscy nastolatkowie XXI wieku,
- skauting w Afryce – afrykańskie początki, bogactwo w różnorodności,
- zagrożenia dla natury w Afryce – skutki dla nas,
- rodzina polisą ubezpieczeniową Afrykańczyka – rola wspólnoty,
- jak mądrze pomagać w rozwoju Afryki?,
- kontynent XXI wieku – rozwój Afryki.

Więcej informacji o Afryce i jej życiu, ubranych w pomysły na zbiórki, gry, ćwiczenia, projekty czy też pomysły na międzynarodową służbę znajdziecie w materiale Teraz AFRYKA! Zachęcamy do wykorzystania go podczas przygotowywania zbiórek!
Materiału szukajcie w Centralnym Banku Pomysłów!


hm. Emilia Kulczyk
członkini GK ZHP


Odprawa drużynowych i przybocznych

W najbliższy czwartek (2.10.2014r.) odbędzie się odprawa drużynowych i przybocznych. Rozpoczęcie o godzinie 17:00. Prosimy o zabranie dokumentacji gospodarczo-finansowej drużyny, podkładkę do pisania, długopis oraz linijkę.


Spotkanie Komisji Stopni Insturktorskich

Najbliższe spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 11 października o godzinie 11.00 w siedzibie Hufca. Osoby chcące wziąć w nim udział prosimy o zgłoszenie obecności i przesłanie dokumentów do dnia 8.10 na adres mailowy.


Spotkanie wolontariuszy Szlachetnej Paczki

W poniedziałek (29.09.2014r.) w budynku Hufca Puławy o godzinie 15:30 odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych działalnością w Szlachetnej Paczce. Więcej informacji można uzyskać u pwd. Marty Grykałowskiej – mail: marta255651@gmail.com.


Biuro Hufca

W najbliższy czwartek 25 września dyżur w hufcu w godzinach 16.30-18.00.

Komendant Hufca Puławy

phm. Katarzyna Rodzoch


Bez nazwy-1


Superlilijki rozdane!

13 września 2014 roku podczas Zlotu Hufca ZHP Puławy odbyło się rozdanie statuetek w Plebiscycie Superlilijka Hufca Puławy. Laureatami zostali:

  • sam. Dominika Zych – w kategorii SUPER-HARCERZ
  • pwd. Joanna Leśko – w kategorii SUPER-DRUŻYNOWY
  • pwd. Grzegorz Zieliński – w kategorii SUPER-INSTRUKTOR
  • hm. Krzysztof Jaruga – w kategorii SUPER-HARCMISTRZ
  • 21 DH “ASTRA” im. Mikołaja Kopernika – w kategorii SUPER-DRUŻYNA
  • REDBLUE – w kategorii SUPER-IMPREZA
  • Trasa Lubelska Watry Wędrowniczej 2014 – w kategorii SUPER-OSIĄGNIĘCIE

Serdecznie gratulujemy!

superlilijka


Delegaci zostali wybrani!

W dniu dzisiejszym kadra naszego hufca spotkała się na Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca ZHP Puławy w celu wyboru dwóch delegatów na czekający nas w najbliższym czasie Zjazd Chorągwi Lubelskiej. Po głosowaniu reprezentantami naszego hufca w chorągwianym zjeździe zostali: druhna pwd. Małgorzata Smreczak oraz druh hm. Krzysztof Jaruga.

Gratulujemy delegatom i życzymy słusznych wyborów.