Uchwały


Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 2/DSCZ/2015 z dnia 14 listopada 2015 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Zlotu Betlejemskiego Światła Pokoju

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 3/DSCZ/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Harcerskiej Akcji Letniej – Orzechowo 2016

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 2/DSCZ/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Rajdu Harcerskiego Tabaluga

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 1/DSCZ/2016 z dnia 6 lutego 2016 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Festiwalu Dnia Myśli Braterskiej

Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca Puławy
nr 1/DSCZ/2015 z dnia 17 października 2015 r.
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej
dla Biwaku Harcerskiego