Zespoły i Komisje


Komisja Rewizyjna Hufca

 • Przewodniczący – phm. Kamil Zdunek
 • Z-ca Przewodniczącego – phm. Diana Madejska
 • Sekretarz – pwd. Agata Ląd

Zespół Kadry Kształcącej

 • Przewodniczący – hm. Katarzyna Dobosz
 • Członek – hm. Ilona Bachanek
 • Członek – phm. Olga Junkuszew
 • Członek – phm. Diana Madejska
 • Członek – phm. Kamil Zdunek
 • Członek – phm. Grzegorz Zieliński

Zespół Programowy

 • Szef zespołu – phm. Joanna Godziszewska
 • Członek – pwd. Paulina Kuśmierz
 • Członek – pwd. Michalina Woch
 • Członek – HO Aleksandra Zagożdżon

Zespół Promocji i Informacji

 • Szef zespołu – pwd. Michalina Gworys
 • Z-ca szefa – dh. Bartłomiej Ostryński
 • Członek – dh. Aleksandra Godziszewska
 • Członek – dh. Elżbieta Serewiś
 • Członek – dh. Julia Skwarek
 • Członek – dh  Aleksandra Szymańska